seemsanmum@gmail.com   +91-9819145000
Home  /   Our Products  /   Pvdf / Ptfe / Fep / Pfa

Pvdf / Ptfe / Fep / Pfa

Series I
CAPACITYUPTO 50 m³ / hr
TOTAL HEAD UPTO 60 MTR
SPEED1450 & 2900 RPM
POWER1 HP TO 20 HP


Series II
CAPACITYUPTO 70 m³ / hr
TOTAL HEAD UPTO 55 MTR
SPEED1450 & 2900 RPM
POWER1 HP TO 30 HP


Series III
CAPACITYUPTO 200 m³ / hr
TOTAL HEAD UPTO 140 MTR
SPEED1450 & 2900 RPM
POWER7.5 HP TO 75 HP


Series IV
CAPACITYUPTO 450 m³ / hr
TOTAL HEAD UPTO 100 MTR
SPEED1450 & 2900 RPM
POWER50 HP TO 150 HP